TARİHÇE

Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1996 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. öncülüğünde, sektöründe ilk olarak; Türkiye’de bu alanda faaliyet göstermek, büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlere, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamak, sahip olduğu kollektif kaynakları devreye sokarak; girişimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimlerinden en uygun şekilde faydalanmasını sağlamak, bunun yanı sıra etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamayı hedeflemek üzere “Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuştur.

Başlangıç sermayesi 250.000-TL olan şirketin sermayesi Mayıs/2000 yılında hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi suretiyle 500.000.-TL’na, Ocak/2001 yılında ise 900.000.- TL’na yükseltilmiştir. 05.07 2004 tarihinde Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişikliğe uygun olarak unvanını Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Vakifbank iştiraki olarak faaliyeti süresince yaklaşık 600 civarinda proje başvurusu alan ve bunlar içerisinden seçilen 3 şirkete de yatırım yapan Vakıf Girişim, bu yatırımlarının 2007 ve 2008 yıllarında tasfiye etmiştir. 2009 yılında VakıfBank’in stratejik vizyonuna paralel olarak satışa çıkartılan imtiyazli hisseler rekabetçi bir ihale süreci neticesinde Rhea Grubu tarafından 18.08.2009 imzalanan hisse satış anlaşmasına konu olan hisse devrine SPK’nın da gerekli onayları vermesi ile 11.12.2009 tarihinde devredilmiştir.

Türkiye’nin ilk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak kurulan ve sektörün oluşumunda önemli bir yer alan Vakıf Girişim’in ünvanı 2010 yılının ilk ayında RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak değiştirilmiştir.