YATIRIM FELSEFEMİZ

Rhea Girişim’in varoluş amacı, yenilikçi hedefler çerçevesinde büyümeyi hedefleyen yüksek potansiyele sahip şirketlere ortak olarak onlara değer kazandırmak ve yatırımcılarına yüksek getiri sağlamaktır.

Bu amacı gerçekleştirmede bize yön veren beş temel esas, aynı zamanda ortaklıklarımızda değer kazandırmanında temelini oluşturmaktadır.

  • Gerçek ortaklık: Biz bir banka veya kredi kuruluşu değiliz. Yatırım yaptığımız şirketlerde ortaklık katkımız, diğer ortaklar ve yönetim takımını hergün desteklemek, onlarla gerektiğinde müşterilerinin önüne çıkmak, şirket içi ve dışı fırsatları beraber değerlendirmekle başlar. Kısacası bir ortaklığa elimizi taşın altına sokmaya hazır olarak başlarız.

  • Uzun vadeli beraberlik: Değer yaratmak, kaynakların, çalışanların, fırsatların ve pazarların uzun vadeli en iyi şekilde değerlendirilmesi ile gerçek olabilir. Bir ortaklıktan beklentimiz kısa vadeli değil uzun vadeli bir süreç içerisinde ortaklığımızı kat be kat büyütmektir.
  • Sonuç odaklı performans: Bir vizyonun büyümesi ve bir şirket içinde şekil alması sonuçlara dayalı bir kaynak kullanımı ile mümkündür. Yatırım yaptığımız her şirketteki ortak yön çalışanların, ortakların, tedarikçilerin ve tüm diğer paydaşların sonuç ürettikçe ödüllendirilmeleridir.
  • Akıllı ortaklık: Birçok ortak bir girişime finansal destek sağlayabilir. Biz yatırımın yanı sıra sektör bilgilerimizi, global ilişkilerimizi, şirket büyütme konusundaki deneyimlerimizi ortaklıklarımıza katarak akıllı bir ortak olmayı tercih ediyoruz.
  • Uluslararası tecrübe: Rhea Girişim yönetim kurulu üyeleri ve yatırım danışmanları sermaye piyasalarında, KOBİ şirketlerin yönetiminde, girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde ulusal ve uluslararası tecrübe sahibidirler. Yaptığımız ortaklıklarda bu tecrübelerin değeri sonsuz olmaktadır.