YÖNETİM KURULU
  • Feray TAKMAK - Yönetim Kurulu Başkanı
  • Cemil ARMAĞAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Arif BEKTAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
  • Tahsin YILMAZ - Bağımsız Üye
  • Döndü Duygu BAYSAL - Bağımsız Üye